11. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

Občinski svet Hrastnik

29. 8. 2022

Zapisnik

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrastnik

Članom Občinskega sveta je bilo posredovano gradivo za 11. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, s prošnjo, da se opredelijo do predlaganega sklepa (skladno s 6. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ št. 28/2017)).

Dnevni red 11. korespondenčne seje Občinskega sveta:

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrastnik

V zgoraj navedenem roku je svojo odločitev sporočilo 10 svetnikov.

Občinski svet je s 10 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrastnik, v priloženi vsebini.

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrastnik